آفات درختان میوه

انواع کرم شاخدار مو

t_ale_a2

نام های علمی:

.Deilephila elpenor L
Theretra alecto
.Pergesa elpenor L
(lep:Sphyngidae)

اطلاق کلمه شاخدار به این کرم ها به علت وجود زائده کم و بیش بلندی است که نزدیک به انتهای شکم لاروها در سطح پشتی دیده می شود و به نظر می رسد که نوعی وسیله دفاع باشد.

شکل شناسی

این آفت حشره ای نسبتا درشت با بال های کم عرض و زیتونی رنگ است که عرض بدن با بال های باز حدود ۷۲ تا ۶۲ میلیمتر می باشد. طول بدن لارو در این گونه به ۶۰ میلیمتر می رسد.

زیست شناسی 

در بهار با گرم شدن هوا، حشرات کامل ظاهر می شوند. حشرات کامل غروب پروازند و قبل از تخمریزی مدت قابل توجهی باید تغذیه کنند.حشرات ماده تخم های خود را به طور انفرادی در زیر برگ ها قرار می دهند. تعداد تخم هر حشرهماده حدود ۵۰ تا ۱۰۰ ذکر شده است. این تخم ها به فاصله ۱۰ تا ۱۵ روز باز می شوند و لارو ها پس از خروج از تخم از پارانشیم برگ شروع به تغذیه می کنند. لاروها در سنین بالا تغذیه شدید دارند وبیشتر در شب ها فعالیت می کنند. وجود این حشرات به علت فضولات فراوانی که زیر بوته های مو ریخته شده و نیز از روی برگ ها خورده شده مشخص می شود. اگر کسی از زیر داربست مو عبور کند صدای تغذیه این حشرات را به خوبی می شنود. این حشرات در شرایط مختلف آب و هوایی تا سه نسل ایجاد می کنند. ولی به علت اندام درشت و به علل طبیعی دیگر که کاملا روشن نیست جمعیت این حشرات به خوبی تحت کنترل قرار دارد و به ندرت خسارت شدید آن ها مشاهده گردیده است.

کرم شاخدار      104_2135a(8x6)

کنترل

در صورتی کنترل شیمیایی علیه این آفت ترکیباتی مانند سوین پودر تجارتی به نسبت ۱/۵ در هزار، دیازینون به نسبت دو در هزار و لیندین ۲۵ درصد به نسبت دو در هزار در تقلیل انبوهی از این آفت به خوبی موثر واقع می شود. ولی در سمپاشی ها باید دقت نمود که کنه های گیاهی یا زنجرک ها طغیان نکنند.

نظر دهید