آفات درختان میوه

کرم سیب

نام فارسی: کرم سیب

نام انگلیسی: Codling moth

نام علمی: carpocapsa pomonella L

این حشره یکی از افات مهم در ختان سیب، به، گلابی  و گردو در اکثر نقاط جهان می باشد. کرم سیب آفت کلیدی و خسارت زای درختان سیب به خصوص در مناطق دشت می باشد. سیب، به، گلابی، زردآلو، گردو، انار و خرمالو از جمله میزبان های این آفت می باشند.

زیست شناسی

کرم سیب زمستان را به صورت لارو کامل در داخل پیله های سفید رنگ و ضخیم در زیر پوستک های درختان میزبان در انبارها و پناهگاه های دیگر به سر می برد. پرواز پروانه های نسل اول یا نسل زمستان گذران کرم سیب در اواخر فروردین ماه شروع شده و در اواخر اردیبهشت ماه به اوج خود می رسد. اوج پرواز پروانه های نسل سوم از اواخر مرداد تا نیمه اول شهریور می باشد. در بهار لاروهای کامل زمستان گذران به شفیره تبدیل شده و مصادف با باز شدن گلهای درختان سیب حشرات کامل ظاهر می شوند.

پروانه کرم سیب

 

این حشرات پس از مدتی تغذیه از نوش گل و قطرات شبنم جفتگیری و سپس تخمهای خود را روی کاسبرگ، نهنج و برگهای مجاور میوه ها و حتی سرشاخه های گیاهان میزبان قرار می دهند. این تخم ها به رنگ سفید شکری خیلی کوچک و به اندازه سر سنجاق معمولی است و به طور انفرادی یا به صورت دسته های ۲ تا ۳ تایی دیده می شوند. لاروهای جوان نسل اول معمولا از محل گلگاه وارد میوه شده و شروع به تغذیه می کنند و پس از کامل شدن رشد، درون میوه ها، زیر پوست درختان یا ر خاک به شفیره تبدیل می شوند. میوه های ریز سیب در اثر تغذیه لاروهای نسل اول ریزش می یابند. لاروهای نسل دو میوه سیب را از هر نقطه سطح آن سوراخ کرده و وارد آن شده و در مسیر خود برای رسیدن به دانه ها از گوشت میوه تغذیه کرده و سبب کرمو شدن میوه ها می شوند. این میوه ها با این که ریزش نمی کنند ولی به دلیل کرم خوردگی فاقد ارزش بازاری هستند. بخش عمده ای از لاروها پس از بلوغ، میوه را ترک کرده و معمولا تا بهار سال بعد زیر پوست درختان سیب در مرحله دیاپوز به سر می برند و بخش بسیار کوچکی از لاروها کامل شده و یک نسل ناقص تشکیل می دهند که نمی تواند خسارت عمده ای به میوه ها وارد کند. این آفت در منطقه مجن ۲ نسل، بسطام ۳ نسل و زیر استاق ۴-۳ نسل در سال دارد.

خسارت

لارو های این شب پره از دانه و پریکارپ میوه های سیب، گلابی،به، انار، خرمالو و گردو تغذیه می کنند و در بعضی موارد محصول را تا ۹۰ درصد از بین می برند ولی آستانه اقتصادی ان ۳ درصد می باشد. میوه های کرم خورده در ابتدای رشد می ریزندولی در مراحل بعدی اگرچه روی درخت باقی می مانند ولی به علت کرم زدگی و الودگی های ثانویه از ارزش بازاری آن ها به شدت کاسته میشود.

30 May 2007 --- Codling moth (Cydia pomonella) caterpillar in its feeding gallery in an apple section. --- Image by © Visuals Unlimited/Corbis

 

 

لارو و خسارت کرم سیب

روش های کنترل

الف) روش  مکانیکی :

۱٫ پاک کردن و از بین بردن پوسته های شل و شکسته روی تنه درختان به منظور ازبین بردن پناهگاههای زمستانه لارو آفت.

۲٫ بستن نوارهای مقوا زنبوری و یا گونی آغشته به موادی از قبیل بتانفتول به دور تنه ی درخت: اواسط خرداد ماه با نصب این مقواها روی تنه درخت شرایط برای پناه گرفتن لاروهای زمستان گذران فراهم می شود و اجرای این روش در کاهش جمعیت لاروهای زمستانگذران موثر می باشد. همچنین این روش در برنامه IPM باغات سیب قابل توصیه می باشد.

ب) روش استفاده از تله فرمونی:

تله های فرمونی حاوی مواد شیمیایی جذب کننده حشرات نر می باشد. در هر باغ میوه به ازای هر ۱۰ درخت یک تله یا حداقل ۲ تله برای هر باغ استفاده می شود.

ج)روش مبارزه  شیمیایی : 

کنترل شیمیایی علیه این آفت موقعی صورت می گیرد که لاروها از تخم خارج شده، ولی هنوز به  داخل میوه راه نیفتاده اند. این عمل ممکن است به وسیله تله های نوری و یا فرمونی و طعمه ای مشخص شود. تعداد سمپاشی ها متناسب با تعداد نسل افت و میزان خسارت آن بایستی تنظیم گردد و به این ترتیب ممکن است در نواحی سردسیر که حشره حداکثر دو نسل بیشتر ندارد دو بار سمپاشی مافی می باشد. در نواحی دشت و معتدل که تعداد نسل بیشتری دارند۵ بار سمپاشی ضرورت پیدا می کند. در این رابطه می توان از سمپاشی با گوزاتیون ۲۰ درصد امولسیون به نسبت دو در هزار،  کالیپسول به نسبت ۳/ . در هزار ، دانیتول (fl./.10 ) به میزان یک در هزار.

 

منابع:

گیاهپزشک کشتزار

اطلس رنگی آفات درختان میوه ، مولفان: مجید میراب لو و همکاران

ويرايش فني توسط تيم تخصصي کشتزار

کشتزار اين مقاله را براي اولين‌بار منتشر کرده‌است،لذا نقل مطلب بدون درج لينک فعّال کشتزار اخلاقي نيست.

 

یک نظر

نظر دهید