درختان میوه

کیوی فروت

نام کیوی فروت
نام لاتین Actinidia Chinensis
جنس Actinidia
تیره Actinidiaceae

 

گیاهشناسی

کیوی فروت از جنس اکتینیدیا و از تیره اکتنیدیاسه می باشد. این گیاه دو پایه بوده و گل های ماده و نر آن بر روی پایه های جداگانه ظاهر می شود. گیوی فروت گیاه چند ساله خزان پذیر بوده و درای شاخه های پیچنده و یا خزنده می باشد. تحت شرایط مختلف ارتفاع تنه به ۱۸۰ سانتیمتر می رس. قطر تنه در بوته های مسن ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر می باشد.

در روی تنه بازوهای اصلی قرار می گیرند و از این بازوها با زاویه ۹۰ درجه بازوهای فرعی حاصل می شوند شاخه های یک ساله بر روی بازوهای فرعی قرار می گیرند. برخی از شاخه ها رشد قوی داشته و طول آنها به ۳ الی ۵ متر می رسد. جوانه های بارور در جانب شاخه های یک ساله مستقر می شوند برگهای پهن و قلبی آن بصورت متناوب بر روی شاخه های یک ساله ظاهر می شوند. سطح بالای برگ صاف و براق اما سطح زیرین حاوی کرک فراوان است. گلهای کیوی فروت کامل می باشند اما در پایه های ماده گلها حاوی پرچم های کوتاه بوده و دانه های گرده عقیم حاصل می کنند. در پایه های نر گل ها حاوی مادگی کوچک و غیر فعال بوده اما دارای پرچم های فعال می باشد. تعداد گل اذین بر روی پایه نر ۳ یا بیشتر بوده و تعداد گل بر روی پایه ماده ۳ عدد و یا بیشتر بوده اما در برخی موارد به دلیل عقیم ماند گل های جانبی فقط یک گل در نوک گل اذین توسعه می یابد. گل های ماده بزرگتر از نر می باشد. هر گل حاوی ۵ کاسبرگ. ۵ گلبرگ و یا بیشتر به رنگ سفید می باشد. تخمدان مادگی بیش از ۳۰ برچه حاصل می کند و هر برچه حاوی ۱۰ الی ۲۰ تخمک می باشد. میوه های کیوی از نوع سته بوده و پوست میوه هار ارقام تجاری حاوی کرک های کوتاه می باشد. میوه ها تخم مرغی یا استوانه ای استو رنگ پوست میوه قهوه ای باز تا قهوه ای تیره می باشد.

کاشت کیوی فروت

نیاز های اقلیمی
آبیاری

اگر پراکنش بارندگی در فصول مختلف سال به ۵۰۰ میلی متر برسد کیوی فروت نیاز به آبیاری ندارد. در غیر اینصورت باید بوته ها ابیاری شوند به دلیل داشتن ریشه های سطحی نیاز به آبیاری منظم دارد. کمبود آب در اوایل رشد میوه ها موجب عدم افزایش اندازه میوه می گردد.

دما

کیوی فروت از گیاهان مناطق نیمه گرمسیری بوده و سرماهای خفیف را تحمل می کند. به سرماهای زود رس بهاره و دیر رس پاییزه حساس است.

نور

کیوی فروت به طول روز و نور کافی بمدت ۸ ساعت در روز در طی فصل رشد نیاز دارد. کمبود نور موجب عدم تمایز جوانه های بارور می شود و مواد فتوسنتزی به اندازه کافی تشکیل نشده و میوه ها از کیفیت پایینی برخوردار می گردند.

ازدیاد

از طریق بذر ، پیوند زدن و قلمه امکانپذیر است.

کاشت مستقیم با بذر امکانپذیر نیست.زیرا گیاهان حاصل شده شبیه گیاه مادری نمی باشد. گیاهان حاصل از کاشت بذر در اصطلاح نرک نامیده میشوند که مناسب برای پیوند زدن هستند. یعنی روی این نرک ها پیوند میزنند.

عمق مناسب کشت بذر ۲ الی ۳ میلی متر است. روی پایه های بذری که قطر کافی دارند (نرک ها ) پیوند جوانه از نوع شکمی زده می شود. بر روی پایه های قطور پیوند اسکنه یا نیمانیم زبانه دار انجام می گیرد.

در روش قلمه, قلمه های چوب نرم همراه با برگ در خرداد ماه یا تیر تهیه شده و برگ های پایینی را حذف کرده ته قلمه ها بهتر است با تیمارهای ریشه زایی تیمار شوند طی ۲ ماه قلمه ها ریشه می دهند. قلمه های حاصل از قلمه زود بارور گردیده و محصول بهتر تولید می کنند.

مراقبتها

حفاظت بوته ها از باد های شدید ضروری است زیرا در در اثر بادهای شدید فصل بهار و اوایل تابستان به شاخه های کیوی فروت اسیب می رسد. بادها موجب ساییدگی میوه ها در نتیجه باعث کاهش انبارداری انها می شود. بافت میوه نرم شده و روی پوست میوه فرورفتگی حاصل می شود که این نوع میوه ها بازار پسندی کمی نیز دارند.

 

کشتزار پايگاه تخصصي آموزش کشاورزي و فروشگاه آنلاين کشاورزي بذر ، کود ،سم و ابزار آلات باغباني.

منبع: کشتزار
ترجمه و ويرايش فني توسط تيم تخصصي کشتزار

کشتزار اين مقاله را براي اولين‌بار منتشر کرده‌است، لذا نقل مطلب بدون درج لينک فعّال کشتزار اخلاقي نيست.

کانال تلگرام کشتزار

نظر دهید