تماس با ما

شما می توانید از طریق شماره های زیر  با مسئولین دپارتمان های ارکیده استور در تماس  باشید
******************************
 دفتر مرکزی دپارتمان های تخصصی کشتزار
۰۹۱۲۰۸۰۸۸۴۶ – ۰۲۶۳۲۲۱۸۵۲۲ – ۰۲۶۳۲۲۳۹۸۵۴
********************************

آدرس دفتر مرکزی :

کرج خیابان دانشکده رو به رو ی کوچه سازمان آب کشاورزی ارکیده