سم شناسی قارچ کش

بنومیل

 بنومیل

نام بنومیل
نام تجاری بنلیت
نام های دیگر  بنساید
کاربرد قارچکش
شکل ظاهری بلورهای بیرنگ

طرز تاثیر: قارچ کشی سیستمیک که از طریق برگ و ریشه جذب می شود.

کاربرد: قارچ کشی است از ترکیب کاربامات که خاصیت سیستمیک دارد و بر روی برگ پاشیده می شود و یا در خاک مصرف می گردد. این قارچ کش برای مبارزه با بلاست برنج، لکه سیاه سیب،سفیدک های حقیقی، بوتریتیس، فوزاریوم، پنی سیلیوم ها، آنترکنوز، سرکوسپورا، اسکلروتینیا،ریزوکتونیا و گلئوسپوریوم توصیه می شود.

میزان و موارد مصرف:

لکه سیاه سیب: نیم در هزار

سفیدک حقیقی سیب: نیم در هزار

پوسیدگی سفید ریشه درختان میوه: مقدار ۴۰ الی ۶۰ گرم در مترمربع

لکه قهوه ای، پوسیدگی طوقه و ریشه برنج: ۲ در هزار

سفیدک حقیقی چغندر قند: یک کیلو گرم در هکتار

سمیت برای حیوانات

برای پستانداران: LD50 از راه برای موش صحرایی ۹۵۹۰ میلی گرم در کیلو گرم است.

برای ماهیها: کمی سمی است.

برای زنبور عسل: سمیت ندارد.

سازگاری با سایر ترکیبات

با ترکیبات غیرقلیایی قابل اختلاط است.

 

 

نظر دهید