حشره کش و کنه کش سم شناسی

اتیون

حشره کش و کنه کش تماسی از گروه فسفر آلی

نحوه اثر: مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی میباشد.

موارد مصرف: شپشک ها و سپردارهای درختان میوه سردسیری و مرکبات ۱/۵ تا ۲ در هزار به همراه روغن ولک

راهنمای مصرف: محلول پاشی زمستانه به نسبت ۱/۵ تا ۲ در هزار به همراه روغن برای سمپاشی درختان میوه در حال استراحت.

برای از بین بردن تخم حشرات ، کنه ها و شپشک ها توصیه میگردد.

احتیاط های لازم: خاصیت گیاه سوزی در بعضی از ارقام سیب زودرس مانند: رقم مکین تاش وجود دارد.

سمپاشی تابستانه روی مرحله فعال کنه اثرگذار خواهد بود و سمپاشی زمستانه این آفت کش روی مرحله زمستان گذران برخی از گونه های کنه موثر است.این آفت کش قابلیت اختلاط با سموم قلیایی را ندارد.

ملاحظات زیست محیطی: برای پرندگان کم خطر و عملا غیر سمی است.

برای ماهی ها و دیگر موجودات آبزی بسیار سمی است

 

منبع: اطلس رنگی آفات و بیماریهای گیاهی

توسط کشتزار

کشتزار اين مقاله را براي اولين‌بار منتشر کرده‌است، لذا نقل مطلب بدون درج لينک فعّال کشتزار اخلاقي نيست.

www.keshtzar.com

نظر دهید