پرورش و مراقبت کاکتوس دانستنیهای کشاورزی

انواع پیوند کاکتوس ها و گیاهان گوشتی

انواع پیوند کاکتوس ها و گیاهان گوشتی

۱ – پیوند سطحی :

پیوندسطحی یکی از آسانترین نوع پیوندها است. پس از انتخاب پایه با چاقوی تیزی پایه و پیوندک را یک برش افقی بدهید (دو سطح پایه و پیوندک باید کاملا صاف و بر هم منطبق گردد) . چون کاکتوس ها دارای پوست خارجی سخت و چسبناکی می باشند ، لبه های هر دو (پایه و پیوندک) را به منظور جلوگیری از انقباض و چروک شدن به طور اریب بریده و سپس دو سطح مستوی را روی هم قرار داده و بوسیله نوارهای پلاستیکی ، نخ و یا خلال دندان اتصال آنها را محکم نمائید. با یک چاقوی تیز و تمیز ، از زیر نقطه رشد گیاه (در حدود ۲٫۵ سانتیمتر پائین تر از نقطه رشد) یک برش افقی ایجاد نمائید. قسمت بالا را بردارید، بایستی بافت مغزی مرکزی ظاهر گردد. چنانچه این بافت مشاهده نگردید ، برشی دیگر ایجاد نمائید تا بافت مزبور آشکار گردد. در حدود ۵ الی ۶ میلیمتر پوسته خارجی دور پایه گیاه را با چاقو برش دهید. چون بافت گوشتی پایه پس از پیوند چروک می شود ، انجام این عمل مانع افتادن پیوندک از روی پایه می گردد. پیوندک را از قسمت تحتانی با یک برش افقی جدا نمائید. به همان ترتیب بالا ، در حدود ۵ الی ۶ میلیمتر پوسته خارجی دور پیوندک را جدا نمائید. اینک سطوح صاف پایه و پیوندک را به نحوی روی هم قرار دهید تا بافت های مغزی مرکزی بر روی هم قرار گیرند. با چرخش پیوندک بر روی پایه ، هوای بین فضای اتصال را خارج نمائید . سپس با دو حلقه پلاستیکی ، محل اتصال پایه و پیوندک را مستحکم نمائید. گیاه پیوند شده را در محل روشن در فضای آزاد (نه در آفتاب) در حداقل ۱۰ درجه سانتیگراد قرار دهید. چنانچه مراتب صحیح اعمال گردیده باشد ، ظرف ۲ هفته پایه و پیوندک جوش خورده ، می توان آبیاری و تقویت گیاه جدید را شروع نمود . پس از حدود چهار هفته ، حلقه های لاستیکی را می توان خارج نمود.

۲ – پیوند شکافی :

در وسط پایه شکافی به شکل گوه و یا V ایجاد نموده سپس پیوندک آماده شده را در داخل شکاف قرار دهید. برای محکم شدن دو قسمت از خلال دندان و یا نخ استفاده نمائید.با یک چاقوی تیز و تمیز ، در حدود ۲٫۵ سانتیمتر از قسمت های فوقانی یک گیاه سالم را بردارید. از وسط پایه گیاه یک برش عمودی به عمق ۱ الی ۲ سانتیمتر ایجاد نمایید (برش از وسط بافت مغزی مرکزی عبور نماید). برای تهیه پیوندک ، ساقه ای سالم از گیاه مادری در نظر بگیرید و آنرا جدا نمائید . پوست یک سانتیمتر از قسمت تحتانی پوندک را بردارید و باریک نمائید تا مانند شمعی قابل قرار دادن در داخل شکاف پایه گردد. در صورت امکان بهتر است قطر پایه و پیوندک یکسان گردد. پیوندک را در داخل شکاف پایه قرار دهید ، به نحوی که بافت مغزی و مرکزی هر دو بر هم منطبق گردد. برای جلوگیری از جابه جایی پایه و پیوندک با استفاده از خار کاکتوس و یا سوزن تمیز ، اتصال را محکم و سپس با برگ نخل یا چیزی مشابه ، این دو را با هم بچسبانید . آنگاه به مدت چهار هفته در مکان روشن و در فضای آزاد در حداقل دمای ۱۰ درجه سانتیگراد قرار دهید ، تا رشد جدید ظاهر گردد.

۳ – پیوند اریبی (مورب) :

در این طریق پایه و پیوندک را به صورت اریب برش داده سپس دو قطعه را با نخ محکم نمائید . پایه های باریک و طویل را از این طریق پیوند می زنند. این طریق مناسب کاکتوس های باریک و قلمی از قبیل اکی نوپسیس که سرئوس که دارای مغز مرکزی خیلی کوچک است می باشد. پایه و پیوندک را به صورت اریب برش داده و بر هم منطبق نمائید به طوریکه بافت مغزی مرکزی هر دو روی هم قرار بگیرند. دو قطعه را کاملا به هم بچسبانید و با خار کاکتوس یا سوزن تمیز آن ها را مستحکم و سپس با برگ نخل یا وسیله ای مشابه کمک به استحکام دو قسمت نمائید و در محل مناسب قرار دهید.

نکات مهم :

در تمام طرق نامبرده باید پایه در محل استقرار خود ثابت و محکم گردد. برای موفقیت پیوند باید سعی گردد پیوندک از گیاهان سالم انتخاب شود. ضمنا پایه نیز باید از گیاهان گوشتالو ، تازه و شاخه های جوان انتخاب گردد. یک مسئله مهم در این مورد این است که سطوح پایه و پیوندک بایستی کاملا صاف بریده شوند تا هنگام تماس و بستن ، کاملا بر هم منطبق و فضائی بینشان باقی نماند. قطعات بریده شده باید تمیز و عاری از گرد و خاک باشد.

اگر شیره گیاهی از سطوح خارج گردید با قرار دادن قطعات در آب به مدت چند دقیقه (به منظور حل شدن شیره در آب) و سپس خشک کردن قطعات این نقیصه را مرتفع نمائید.

چند روز پس از از انجام عمل پیوند ، سایه دادن گیاهان مفید خواهد بود. پس از عمل پیوند نخ و یا چسب های ارتباطی دو قطعه را بررسی نمائید که زیاد محکم بسته نشده باشند. خارهاو یا خلال دندان به کار رفته در اتصال دو قطعه را بایستی پس از یک هفته از عمل پیوند از محل های نصب شده خارج نمود ، زیرا در صورت باقی ماندن همیشگی ، مرکزی برای نفوذ و بروز آلودگیها و امراض خواهند گردید. پس از عمل پیوند مشاهده تغییرات ظاهری حاصل شده در گیاه بسیار جالب خواهدبود . بعضی از آنها متورم شده نهالهای جوان زیادی تولید می نمایند ، لیکن بتانیکی آن ها تغییر نمی کند.

پیوند کاکتوس

منبع :

ترجمه و تالیف : مهندس حسین متقی

ویرایش فنی :

تیم تخصصی کشتزار

کشتزار اين مقاله را براي اولين‌ بار منتشر کرده‌است، لذا نقل مطلب بدون ذکر نام  و درج لينک فعّال ” کشتزار ” اخلاقي نيست و پیگرد قانونی دارد.

 “ کشتزار ” جامعترین و بروزترین پايگاه تخصصي آموزش های کشاورزي ، باغبانی و  فروشگاه آنلاين  بذر ، کود ،سم و ابزار آلات باغباني در ایران.

کانال تلگرام کشتزار

نظر دهید