دانستنیهای کشاورزی

مهمترین اصطلاحات کشاورزی

این لیست به طور مستمر کامل تر میشود

در این قسمت قصد داریم اصطلاحات رایج و برخی کلمات که در کشاورزی به کار برده میشوند رو برای شما توضیح دهیم. شما نیز میتوانید کلماتی که فکر میکنید نیاز به توضیح دارند رو از طریق ارسال ایمیل به نشانی info@keshtzar.com برای ما ارسال کنید.

Ph

در علم شیمی به لگاریتم معکوس غلظت یونهای هیدروژن در یک محلول PH آن گفته میشود. این مقیاس از ۰ تا ۱۴ متغیر است و کمتر از ۷ را اسیدی (acidic) و بیشتر از ۷ را بازی یا قلیایی (basic or alkaline) و محدوده ۷ را خنثی در نظر میگیرند.

pH مناسب برای اغلب گیاهان زراعی بین ۶ تا ۷ است. محیط و شرایط آب و هوایی.

Ec

هدایت الکتریکی آب یا EC نشان دهنده میزان املاح هادی موجود در آب می‌باشد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می دهند.

با توجه به این که هدایت الکتریکی رابطه مستقیمی با TDS و نمک های محلول در آب دارد، لذا اندازه گیری آن به منظور کنترل کیفیت آب از اهمیت زیادی برخوردار است.

ppm

قسمت در میلیون Part per million یعنی یک قسمت از ماده مورد نظر (مانند یک سم خاص) در یک میلیون قسمت از آب حل شود. این یک تناسب است و میتوان مقدار آب را کم یا زیاد کرده و به همان میزان مقدار سم کم و زیاد میشود. مثلا اگر هدف ساختن ۱۰ppm باشد. ابتدا باید یک واحد اندازه‌گیری انتخاب کنیم. مانند گرم یا لیتر یا کیلوگرم یا … و سم مورد نظر را با آن اندازه‌گیری کنیم. مثلا یک گرم سم اندازه‌گیری کردیم. آن وقت آن یک گرم سم را باید در یک میلیون گرم آب حل کنیم.

کود NPK

به ترکیب سه عنصر ماکرو گفته میشود. (N) نیتروژن است. (P) فسفر و (K) نشان دهنده پتاس است.

کلات (chalate)

اگر روی لیبل (lable) یا برچسب برخی کودها دقت کنیم به واژه کلات (chelate) برخورد می کنیم.

کلمه کلات (chalate) از واژه یونانی chele مشتق شده و مترادف با واژه Claw بمعنای چنگ زدن و نگهداشتن چیزی توسط چنگال است.  فرم کلات یک عنصر در مقایسه با فرم معمولی آن بسیار راحت تر و سریعتر توسط گیاه جذب می شود. مولکولی که عناصر micro nutrient را کلاته می کند EDTA نام دارد. بسیاری از عناصر micro nutrient زمانی که بفرم کلاته در بیایند بسیار بهتر از فرم معمولی شان در خاک توسط گیاه جذب می شوند. جذب بسیاری از عناصر توسط ریشه در نتیجه اختلاف بار الکتریکی عنصر با کانال های جذبی موجود در ریشه صورت می پذیرد. عنصری که بفرم کلاته در آمده باشد پتانسیل بار بیشتری ایجاد خواهد کرد و در نتیجه بیشتر و بهتر از کانالهای ریشه عبور می کند. در برخی از کودهای کشاورزی بسیار باکیفیت کشاورزی ممکن است عوامل کلاته کننده DTPA  و EDDHA  باشند.  EDTA معمولترین عامل کلاته کننده در کودهای مورد استفاده به صورت مصرف در خاک و همچنین بصورت محلول پاشی است.

محلول پاشی

در استفاده از کودهای قابل حل در آب که به صورت سمپاشی بر روی شاخ و برگ گیاه به کار میرود محلول پاشی گفته میشود.

وجین کردن

از بین بردن علف های هرز با استفاده از وسایل مکانیکی را وجین گویند.

سله شکنی 

پس از هر آبیاری در زمین هایی که دارای مواد آلی کم و خاک سنگین هستند لایه روی خاک سخت شده و امکان رشد و نمو گیاه را کم می کند. بنابراین در زمین های کوچک با داس دستی و در زمین های بزرگ با کولتیواتور قشر سخت و سطحی خاک را خرد کرده، ضمناً علفهای هرز را نیز از بین می برند این کار سله شکنی نامیده میشود. در مواردی که تعداد بوته ها در واحد سطح زیاد تر از حد مورد نیاز باشد باید بوته های اضافی را حذف کرد. این عمل را تنک کردن گویند.

درجه سمیت (LD50)

مقدار سمی که قادراست ۵۰% حیوانات موردآزمایش رابکشد.

مثال LD50سم د.د.ت برای موشهای بزرگ ازراه دهان ml/Kg 250 می باشد

نشاء کاری

گیاهانی که در مراحل اولیه زندگی پر توقع بوده و رشد و نمو کندی دارند یا به بدی تهیه زمین و فقر آن از لحاظ مواد غذایی حساسیت زیاد دارند و یا طول مدت تابستان برای تکمیل دوره زندگی آنها از کاشت تا رسیدن کافی نباشد به طریق خزانه و نشاء کاری (انتقال به زمین اصلی) کشت و زرع می شوند. در این روش ابتدا بذر را در قطعه زمینی موسوم به خزانه(Nursery) که خوب آماده شده است با تراکم زیادتر از آنچه درزمین اصلی لازم می باشد می کارند. پس از مدتی بوته های جوان به اندازه کافی رشد و توسعه نمود و جای آنها در خزانه تنگ شد با احتیاط و بدون صدمه به ریشه ها از خاک بیرون آورده می شوند و در زمین اصلی نشاء می کنند. همیشه قبل از کندن نشاء ها بایستی خزانه را پر آب نمود تا نشاء ها براحتی با قدری خاک در اطراف ریشه بیرون بیاید. زراعت برنج و توتون به روش خزانه و نشاء انجام می گیرد.

تورب

تورب به توده متراکم قهوه‌ای تا سیاه‌رنگ خزه‌ها و گیاهان که بطور ناقص تجزیه شده‌اند گفته می‌شود. تورب معمولاً در زمین‌های بسیار مرطوب و در مناطق معتدل و سردسیر جهان به وجود می‌آید و به عنوان سوخت به‌کار می‌رود.تورب را می‌توان مرحله نخست تشکیل زغال‌سنگ دانست.

لامپ فلورسنت یا لامپ مهتابی:

نوعی لامپ تخلیه الکتریکی گازی است که با برق باعث تحریک بخار جیوه موجود در گازآرگون و یا نئون می‌شود، که حاصل آن ایجاد پلاسمایی است که از خود پرتو فرابنفش ساطع می‌کند. سپس این پرتو توسط ماده فلورسنت به نور مرئی تبدیل می‌گردد.

4 نظر

نظر دهید